RPC 1 ( -0.04 -4.08% )

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ RPC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วรรณี กิติวรนันท์นกุลกิติวรนันท์นกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201120-12-20115,0002.32ขาย
วสันต์ ซื่อตรงซื่อตรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201201-02-2012145,7180.00โอนออก
ศิรพร กฤษณกาญจน์กฤษณกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201225-04-2012182,1001.94ซื้อ
ศิรพร กฤษณกาญจน์กฤษณกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201202-05-2012100,0001.97ซื้อ
ศิรพร กฤษณกาญจน์กฤษณกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201202-05-201250,0001.98ซื้อ
ศิรพร กฤษณกาญจน์กฤษณกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201215-05-201250,0002.34ซื้อ
ศิรพร กฤษณกาญจน์กฤษณกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201215-05-2012100,0002.32ซื้อ
สุมิตร ชาญเมธีชาญเมธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201309-11-2012400,0001.19ซื้อ
สุมิตร ชาญเมธีชาญเมธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201315-11-2012500,0001.14ซื้อ
สุมิตร ชาญเมธีชาญเมธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201319-11-201286,1001.16ซื้อ
สุมิตร ชาญเมธีชาญเมธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201321-11-2012100,0001.14ซื้อ
สุมิตร ชาญเมธีชาญเมธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201322-11-2012700,0001.73ซื้อ
สุมิตร ชาญเมธีชาญเมธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201323-11-20121,000,0001.39ขาย
สุมิตร ชาญเมธีชาญเมธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201327-11-2012500,0001.33ขาย
สุมิตร ชาญเมธีชาญเมธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201329-11-2012300,0001.40ขาย
สุมิตร ชาญเมธีชาญเมธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201311-12-201240,0001.43ขาย
สัจจา เจนธรรมนุกูลเจนธรรมนุกูลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-01-201316-01-20134,375,0000.00รับโอน
ศิรพร กฤษณกาญจน์กฤษณกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201402-04-2014500,0001.50ขาย
ศิรพร กฤษณกาญจน์กฤษณกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201404-04-2014125,0001.48ขาย
ศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์กฤษณกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201429-04-20145,492,2001.56ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุลสุวรรณหิรัญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201514-05-2015100,0001.11ซื้อ
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุลสุวรรณหิรัญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201514-05-2015100,0001.10ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3