SCCC 177 ( 1.50 0.86% )

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SCCC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮนซ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201215-11-201250,500427.53ขาย
พอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮนซ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201216-11-20122,600410.31ขาย
ศิวะ มหาสันทนะมหาสันทนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201221-12-20121,000428.00ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201403-02-20142,500359.00ซื้อ
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201404-02-20142,500353.00ขาย
ศิวะ มหาสันทนะมหาสันทนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201424-03-20148000.00รับโอน
ศิวะ มหาสันทนะมหาสันทนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201406-11-201470,8300.00รับโอน
ศิวะ มหาสันทนะมหาสันทนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201425-12-2014212,5000.00โอนออก
ทัสพร จันทรีจันทรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201515-06-20152,1520.00โอนออก
ทัสพร จันทรีจันทรีคู่สมรสหุ้นสามัญ08-07-201515-06-20152,1520.00รับโอน
จันดานา ลิยานาเกลิยานาเกผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201519-06-20153,000383.00ซื้อ
จันดานา ลิยานาเกลิยานาเกผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201503-08-20152,000366.00ซื้อ
จันดานา ลิยานาเกลิยานาเกผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201504-08-20153,000364.00ซื้อ
มนตรี นิธิกุลนิธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201609-09-20162,000292.00ขาย
จันดานา ลิยานาเกลิยานาเกผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201726-05-20178,000300.00ขาย
จันดานา ลิยานาเกลิยานาเกผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201722-06-201713,500322.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3