SNP 12 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SNP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ปัทมาวลัย รัตนพลรัตนพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201205-10-20122,000161.00ซื้อ
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201302-05-201310,000180.00ซื้อ
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนคู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201414-03-201472,173140.50ซื้อ
วรากร ไรวาไรวาคู่สมรสหุ้นสามัญ19-05-201515-05-201537,00026.50ขาย
กำธร ศิลาอ่อนศิลาอ่อนผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201504-06-2015200,00026.50ซื้อ
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201504-06-2015600,00026.50ซื้อ
วิทูร ศิลาอ่อนศิลาอ่อนผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201504-06-2015200,00026.50ซื้อ
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201509-06-2015200,0000.00โอนออก
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนคู่สมรสหุ้นสามัญ25-06-201524-06-20156,000,0000.00โอนออก
กำธร ศิลาอ่อนศิลาอ่อนผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201507-07-20152,000,0000.00รับโอน
วิทูร ศิลาอ่อนศิลาอ่อนผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201507-07-20152,000,0000.00รับโอน
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201509-09-20151,500,00028.10ซื้อ
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201609-11-20161,000,00025.75ซื้อ
เกษสุดา ไรวาไรวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201719-04-201735,00024.65ซื้อ
ประเวศวุฒิ ไรวาไรวาคู่สมรสหุ้นสามัญ26-04-201719-04-201735,00024.65ซื้อ
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201714-06-20171,200,00025.00ซื้อ
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนคู่สมรสหุ้นสามัญ24-08-201721-08-201713,60022.34ซื้อ
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนคู่สมรสหุ้นสามัญ24-08-201723-08-201716,40022.40ซื้อ
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนคู่สมรสหุ้นสามัญ04-09-201730-08-20172,10022.00ซื้อ
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนคู่สมรสหุ้นสามัญ17-11-201715-11-201720,00021.90ซื้อ
ภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนคู่สมรสหุ้นสามัญ14-05-201809-05-2018500,00021.40ซื้อ
กำธร ศิลาอ่อนศิลาอ่อนผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201814-08-20187,70020.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3