SPALI 20 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SPALI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิรัช อภิเมธีธำรงอภิเมธีธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201108-12-2011100,00013.60ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรงอภิเมธีธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201120-12-2011100,00014.00ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรงอภิเมธีธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201216-03-2012100,00015.50ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรงอภิเมธีธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201222-06-2012100,00017.10ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรงอภิเมธีธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201307-01-201350,00020.60ขาย
กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูลศิริลักษณ์ตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201409-04-2014360,0000.00โอนออก
กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูลศิริลักษณ์ตระกูลคู่สมรสหุ้นสามัญ24-04-201409-04-2014360,0000.00รับโอน
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ลภิธนานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201425-12-201410,00023.30ซื้อ
กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูลศิริลักษณ์ตระกูลคู่สมรสหุ้นสามัญ28-05-201525-05-201510,00018.40ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201527-05-201587,20018.00ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201527-05-201587,20018.00ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201528-05-2015388,90017.95ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201528-05-2015388,90017.95ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201529-05-201518,50017.90ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ04-06-201529-05-201518,50017.90ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201504-06-2015300,00017.96ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ09-06-201504-06-2015300,00017.96ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201508-06-2015100,00018.50ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนคู่สมรสหุ้นสามัญ09-06-201508-06-201530,00018.50ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201509-06-2015300,00018.80ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201516-06-201590,00018.10ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ19-06-201516-06-201590,00018.10ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201523-06-2015300,00019.10ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201503-07-2015150,00018.03ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ08-07-201503-07-2015150,00018.03ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201506-07-2015340,00017.83ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ08-07-201506-07-2015340,00017.83ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201507-07-2015380,00017.89ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ08-07-201507-07-2015380,00017.89ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201508-07-2015230,00017.80ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ13-07-201508-07-2015230,00017.80ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201509-07-2015110,00017.90ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ13-07-201509-07-2015110,00017.90ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201513-08-20152,617,40016.62ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ18-08-201513-08-20152,617,40016.62ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201514-08-2015300,00016.80ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ18-08-201514-08-2015300,00016.80ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201517-08-2015450,00016.93ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ18-08-201517-08-2015450,00016.93ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ลภิธนานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201518-08-201530,00016.00ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201518-08-2015500,00016.52ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201518-08-2015500,00016.52ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201519-08-201560,00016.70ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201519-08-201560,00016.70ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201520-08-2015100,00016.90ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201520-08-2015100,00016.90ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-201550,00016.20ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ลภิธนานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-201530,00016.20ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-201571,00015.78ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ลภิธนานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-201530,00015.80ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201521-08-2015100,00016.30ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201521-08-2015100,00016.30ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201524-08-2015150,00015.80ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201524-08-2015150,00015.80ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201531-08-201529,00016.80ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201503-09-2015162,76016.76ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201503-09-2015162,70016.76ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201504-09-201556,00017.34ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201504-09-201556,00017.34ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201514-09-201550,00018.20ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201530-09-201570,00018.30ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ05-10-201530-09-201570,00018.30ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ลภิธนานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201507-10-201590,00018.70ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201502-12-2015340,00018.14ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201502-12-2015340,00018.14ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-2015500,00017.98ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201503-12-2015500,00017.98ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201504-12-2015150,00018.03ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201504-12-2015150,00018.03ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201508-12-2015150,00017.10ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201508-12-20151,670,00017.43ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ลภิธนานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201508-12-201520,00017.00ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201508-12-20151,670,00017.43ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201509-12-2015190,00017.10ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201509-12-2015190,00017.10ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201511-12-2015290,00017.55ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201511-12-2015290,00017.55ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201524-12-2015160,00017.93ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ29-12-201524-12-2015160,00017.93ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201624-02-2016600,00017.87ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ29-02-201624-02-2016600,00017.87ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201625-02-20161,400,00017.71ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ29-02-201625-02-20161,400,00017.71ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201626-02-2016390,00017.63ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ01-03-201626-02-2016390,00017.63ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201629-02-2016526,70017.61ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ01-03-201629-02-2016526,70017.61ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201601-03-2016300,00017.63ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ03-03-201601-03-2016300,00017.63ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-2016100,00017.80ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ03-03-201602-03-2016100,00017.80ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201603-03-2016150,00017.93ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ07-03-201603-03-2016150,00017.93ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201604-03-2016100,00018.00ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ07-03-201604-03-2016100,00018.00ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201607-03-2016450,00017.54ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201607-03-2016450,00017.54ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201608-03-20162,290,00017.21ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201608-03-20162,290,00017.21ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201609-03-2016300,00017.20ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ11-03-201609-03-2016300,00017.20ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201610-03-201664,70017.40ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ11-03-201610-03-201664,70017.40ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201611-03-2016120,00017.60ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ16-03-201611-03-2016120,00017.60ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201614-03-201680,00017.70ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ16-03-201614-03-201680,00017.70ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201615-03-2016407,50017.56ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ16-03-201615-03-2016407,50017.56ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201616-03-2016240,00017.53ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ21-03-201616-03-2016240,00017.53ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201617-03-201650,00017.60ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ21-03-201617-03-201650,00017.60ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201618-03-201676,10017.70ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ21-03-201618-03-201676,10017.70ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201621-03-201687,10017.79ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ24-03-201621-03-201687,10017.79ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201622-03-2016200,00017.74ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ24-03-201622-03-2016200,00017.74ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201623-03-201697,90017.70ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ24-03-201623-03-201697,90017.70ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201624-03-2016150,00017.83ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ29-03-201624-03-2016150,00017.83ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201611-05-2016100,00020.20ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201612-05-2016100,00020.20ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201627-05-2016382,00019.70ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201624-06-2016700,00021.80ขาย
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ลภิธนานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201629-06-201630,00023.50ขาย
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201612-10-2016100,00022.00ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-2016500,00021.70ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ลภิธนานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201612-10-201625,00022.50ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ลภิธนานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201711-01-201725,00026.50ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรงอภิเมธีธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201719-01-2017100,00025.75ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรงอภิเมธีธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201709-06-2017100,00027.25ขาย
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนคู่สมรสหุ้นสามัญ15-08-201711-08-201750,00023.60ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201710-11-2017165,00024.15ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-11-201710-11-2017165,00019.55ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ15-11-201710-11-2017165,00024.15ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง15-11-201710-11-2017165,00019.55ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201713-11-2017500,00024.04ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-11-201713-11-2017500,00019.53ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ15-11-201713-11-2017500,00024.04ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง15-11-201713-11-2017500,00019.53ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201714-11-20173,520,00024.36ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-11-201714-11-20173,520,00019.86ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ15-11-201714-11-20173,520,00024.36ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง15-11-201714-11-20173,520,00019.86ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201715-11-20171,320,00024.46ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-11-201715-11-20171,320,00019.96ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ20-11-201715-11-20171,320,00024.46ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง20-11-201715-11-20171,320,00019.96ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201716-11-2017425,00024.30ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-11-201716-11-2017425,00019.80ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ20-11-201716-11-2017425,00024.30ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง20-11-201716-11-2017425,00019.80ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201717-11-2017380,00024.62ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-11-201717-11-2017380,00020.12ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ20-11-201717-11-2017380,00024.62ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง20-11-201717-11-2017380,00020.12ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201720-11-201740,00024.94ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-11-201720-11-201740,00020.44ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ23-11-201720-11-201740,00024.94ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง23-11-201720-11-201740,00020.44ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201722-11-2017380,00024.50ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-11-201722-11-2017380,00020.00ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ23-11-201722-11-2017380,00024.50ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง23-11-201722-11-2017380,00020.00ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201812-01-2018175,00023.56ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-01-201812-01-2018175,00019.06ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ17-01-201812-01-2018175,00023.56ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง17-01-201812-01-2018175,00019.06ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201815-01-2018941,00023.80ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-01-201815-01-2018941,00019.29ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ17-01-201815-01-2018941,00023.80ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง17-01-201815-01-2018941,00019.29ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201816-01-2018543,20023.92ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-01-201816-01-2018543,20019.42ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ17-01-201816-01-2018543,20023.92ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง17-01-201816-01-2018543,20019.42ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201818-01-2018150,00024.27ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-01-201818-01-2018150,00019.77ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง23-01-201818-01-2018150,00019.77ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201819-01-201885,00024.26ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-01-201819-01-201885,00019.76ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201819-01-2018150,00024.27ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201819-01-201885,00024.26ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดง23-01-201819-01-201885,00019.76ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201822-02-2018250,00023.00ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201826-02-2018200,00023.40ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนคู่สมรสหุ้นสามัญ14-03-201813-03-201810,00022.50ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-201810,00023.70ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3