SPC 61 ( -0.25 -0.41% )

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SPC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
บุญปกรณ์ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201205-09-20121,000,00049.00ขาย
บุญปกรณ์ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201419-12-2014250,00040.00ขาย
บุญปกรณ์ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201423-12-2014250,00040.00ขาย
บุญปกรณ์ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201505-01-2015500,00040.00ขาย
บุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201616-08-2016120,0000.00รับโอน
บุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ17-08-201616-08-2016120,0000.00โอนออก
ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ธนสารศิลป์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201607-09-201635,0000.00โอนออก
บุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201725-04-2017473,0000.00รับโอน
บุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ26-04-201725-04-2017473,0000.00โอนออก
พิพัฒน์ โควศุภมงคลโควศุภมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201813-03-201850,0000.00โอนออก
พิพัฒน์ โควศุภมงคลโควศุภมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ14-03-201813-03-201850,0000.00รับโอน
ปุณวีณ์ สุขเย็นสุขเย็นผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201815-08-201813,30053.63ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3