STEC 13 ( -0.40 -2.92% )

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ STEC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วรพันธ์ ช้อนทองช้อนทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201203-12-2012160,00025.00ซื้อ
วรพันธ์ ช้อนทองช้อนทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201204-12-2012352,90024.87ซื้อ
วรพันธ์ ช้อนทองช้อนทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201207-12-2012200,00025.57ซื้อ
วรพันธ์ ช้อนทองช้อนทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201212-12-201247,10025.50ซื้อ
วรพันธ์ ช้อนทองช้อนทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201213-12-2012100,00026.00ซื้อ
วรพันธ์ ช้อนทองช้อนทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201214-12-2012100,00025.87ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3