SYMC 6 ( -0.10 -1.61% )

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SYMC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ศรีศุภคณินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-10-201103-10-20116,0008.50ซื้อ
กรัณย์พล อัศวสุวรรณอัศวสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201104-10-201110,0008.48ซื้อ
ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ศรีศุภคณินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-01-201210-01-2012270,00011.07ขาย
ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตรปัณฑรสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201220-02-20121,850,00011.05ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุลจารุวชิราธนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201202-04-2012300,00011.60ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุลจารุวชิราธนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201224-05-2012300,00012.60ขาย
ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ศรีศุภคณินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-07-201204-07-20125,00014.00ขาย
ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ศรีศุภคณินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-07-201205-07-20125,00014.30ขาย
ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตรปัณฑรสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201206-07-2012400,00014.30ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุลจารุวชิราธนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201415-08-201414,30017.00ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุลจารุวชิราธนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201403-09-2014100,00017.25ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุลจารุวชิราธนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201422-09-201450,00018.70ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุลจารุวชิราธนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201421-11-201415,30014.77ซื้อ
สุพรชัย โชติพุทธิกุลโชติพุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201627-06-20165,3008.55ซื้อ
บุษกร จารุวชิราธนากุลจารุวชิราธนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201722-09-20175,694,38912.20ขาย
กรัณย์พล อัศวสุวรรณอัศวสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201706-11-201718,802,00012.20ขาย
ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตรปัณฑรสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201706-11-201717,965,10012.20ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุลจารุวชิราธนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201706-11-20171,063,10012.20ขาย
วันชัย สมบูรณ์ผลสมบูรณ์ผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201706-11-20174,908,30012.20ขาย
สุพรชัย โชติพุทธิกุลโชติพุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201706-11-201727,70012.20ขาย
สุพรชัย โชติพุทธิกุลโชติพุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201706-11-201726,80012.20ขาย
ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตรปัณฑรสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201817-05-2018100,0006.25ซื้อ
สุพรชัย โชติพุทธิกุลโชติพุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-20188,0005.40ซื้อ
สุพรชัย โชติพุทธิกุลโชติพุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201806-06-201810,0004.86ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3