SYNEX 29 ( 1.75 6.42% )

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SYNEX “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201130-11-201140,0005.20ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201116-12-201140,0005.45ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201119-12-201140,0005.73ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201222-02-201250,0005.95ขาย
วิสสุต เศรษฐบุตรเศรษฐบุตรคู่สมรสหุ้นสามัญ23-03-201219-03-201227,5005.80ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201230-03-2012100,0006.19ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201207-08-201250,0005.14ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201230-11-201220,0005.05ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201203-12-201211,3005.30ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201204-12-201230,0005.25ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201206-12-201220,0005.50ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201206-12-2012100,0005.51ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201211-12-201220,0005.50ขาย
วิสสุต เศรษฐบุตรเศรษฐบุตรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-12-201211-12-201227,5005.50ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201214-12-201228,7005.50ขาย
อนุชิต บุญญลักษม์บุญญลักษม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201220-12-201281,8005.50ขาย
อนุชิต บุญญลักษม์บุญญลักษม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201221-12-201238,2005.50ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201314-01-201350,0005.65ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201314-01-201370,0005.65ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201314-01-2013100,0005.65ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201322-01-201330,0005.65ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201314-02-201380,0006.01ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201430-05-201450,0002.86ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201406-06-2014100,0002.86ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201408-07-201430,0003.14ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201427-08-201430,0003.08ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201404-09-20149,9003.10ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201520-02-201520,0003.22ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201511-05-201560,0003.68ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201521-05-201520,0004.20ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201517-07-201520,0004.17ซื้อ
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201521-07-201520,0003.94ซื้อ
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201518-08-201540,0004.34ขาย
สุธิดา มงคลสุธีมงคลสุธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-20151,000,0000.00รับโอน
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201611-05-201620,0004.96ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201612-05-201610,0005.23ขาย
อนุชิต บุญญลักษม์บุญญลักษม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201623-05-2016110,0005.55ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201608-06-20169,1006.07ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201605-08-201630,0006.10ซื้อ
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201605-09-201610,0005.40ซื้อ
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-201610,0005.05ซื้อ
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201616-12-201630,0006.65ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201711-01-201710,0007.50ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201712-01-201710,0007.70ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201725-05-2017160,05012.44ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201726-05-201776,20012.45ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-201720,00012.30ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201730-05-201721,50012.50ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201731-05-2017173,10712.78ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201701-06-2017111,27013.04ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201729-08-2017350,00013.53ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201730-08-2017108,70013.59ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201731-08-2017310,00013.82ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201701-09-2017200,03014.25ขาย
อนุชิต บุญญลักษม์บุญญลักษม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201827-04-201815,00014.00ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201809-05-201833,03815.50ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3