SYNTEC 2 ( -0.08 -4.10% )

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SYNTEC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201217-05-2012100,0000.81ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201221-05-201250,0000.76ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201229-05-2012100,0000.77ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201227-06-2012100,0000.75ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201205-10-2012150,0000.94ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201220-11-201250,0000.82ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201212-12-2012100,0001.12ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201214-12-201250,0001.08ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201312-02-201350,0001.45ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201319-02-201350,0001.45ขาย
ไพบูลย์ เชษฐโชติรสเชษฐโชติรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201319-03-2013100,0002.26ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201316-05-2013150,0001.67ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201303-06-2013100,0001.55ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201306-06-201350,0001.45ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201314-06-2013635,0001.18ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201314-06-2013175,2001.17ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201314-06-201350,0001.18ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201319-06-2013450,0001.14ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201320-06-20131,100,0001.07ซื้อ
ไพบูลย์ เชษฐโชติรสเชษฐโชติรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201304-07-2013100,0001.04ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201305-07-2013100,0001.01ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201306-09-2013100,0001.02ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201313-09-2013100,0001.20ขาย
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201316-10-201313,218,7001.36ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201316-10-2013100,0001.37ขาย
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201317-10-20134,500,0001.37ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201301-11-20133,766,6001.42ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201427-12-201317,3001.09ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201402-01-201450,0001.04ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201408-01-20141,300,0001.08ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201409-01-2014950,0001.06ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201410-01-201450,0001.04ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201427-01-201498,2001.13ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201428-01-2014500,0001.11ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201429-01-2014200,0001.12ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201430-01-2014428,7001.17ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201431-01-2014157,7001.14ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201404-02-2014557,8001.15ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201421-02-2014950,0001.16ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201424-02-2014769,9001.14ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201425-02-2014350,0001.14ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201403-03-2014900,0001.94ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201404-03-2014300,0001.20ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201425-03-2014900,0001.25ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201427-03-20141,750,0001.24ซื้อ
ไพบูลย์ เชษฐโชติรสเชษฐโชติรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201408-04-2014100,0001.30ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201404-07-2014100,0001.95ขาย
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201409-07-20145,000,0001.98ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201421-08-20144,000,0002.37ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201425-08-20142,000,0002.30ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-201410,0002.50ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201419-09-2014900,0002.46ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201423-09-2014500,0002.48ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201406-10-2014100,0002.30ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201407-10-201414,800,0002.28ซื้อ
ไพบูลย์ เชษฐโชติรสเชษฐโชติรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201417-10-201450,0002.36ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201421-10-20141,391,2002.38ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201422-10-20142,000,0002.58ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201424-10-2014100,0002.60ขาย
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201428-10-20144,500,0002.71ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-20142,500,0003.00ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-20142,500,0002.84ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-20141,043,3002.64ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201526-12-2014100,0002.70ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201526-12-2014100,0002.70ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201506-01-20153,953,8002.70ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201513-01-2015100,0003.04ขาย
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201509-02-20156,040,0003.35ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201510-02-20155,890,0003.34ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201513-02-2015100,0003.50ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201520-02-2015100,0003.34ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201527-02-201510,4003.32ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201517-03-2015100,0003.18ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201523-03-20158,500,0003.24ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201510,120,0003.20ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201530-03-2015241,3003.15ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201531-03-201599,0003.16ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201503-04-2015150,0003.22ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201507-04-201550,0003.22ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201524-04-20153,064,0003.34ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201507-05-20152,000,0003.15ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201508-05-20151,300,0003.04ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201512-06-2015500,0003.06ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201503-07-2015100,0002.92ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201513-07-2015689,7002.96ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201516-07-2015500,0002.98ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201521-07-20152,220,0002.83ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201522-07-2015500,0002.88ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201527-07-201550,0002.98ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201503-08-201546,5002.98ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201503-08-20153,5003.04ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201524-08-2015800,0002.81ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-2015100,0002.82ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-20151,090,2002.70ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-201550,0002.62ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201526-08-2015550,0002.75ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201527-08-2015202,9002.78ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-2015700,0002.81ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201504-09-201550,0002.88ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201516-10-2015100,0003.08ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201510-11-2015100,0003.26ขาย
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201526-11-20151,000,0003.11ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201527-11-2015121,2003.04ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201501-12-2015500,0003.08ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-2015928,0002.94ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201518-12-201550,0002.96ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201525-12-2015307,8002.91ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201607-01-2016217,3002.83ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201608-01-2016200,0002.80ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201614-01-2016200,0002.86ซื้อ
ณิชยา พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201622-01-20161,900,0002.90ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201615-02-201650,0002.86ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201617-02-2016100,0002.76ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201617-02-2016100,0002.78ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201617-02-2016300,0002.76ซื้อ
ณิชยา พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201617-02-2016250,0002.78ซื้อ
ณิชยา พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201618-02-2016500,0002.79ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201619-02-201650,0002.78ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201619-02-201650,0002.78ซื้อ
ณิชยา พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-2016500,0003.02ขาย
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201611-05-201650,0002.84ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201602-06-20161,500,0002.98ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201613-06-20161,950,0003.00ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201614-07-2016100,0003.22ขาย
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201617-08-20163,001,0003.70ซื้อ
ณิชยา พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201618-08-20163,001,0003.76ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201618-08-20167,270,0003.73ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201618-08-20162,750,0003.77ซื้อ
ณิชยา พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201622-08-20161,000,0004.05ขาย
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20163,474,9003.98ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201605-09-20165,0003.66ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-201650,0003.36ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201613-09-20161,000,0003.32ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201623-09-20169,592,6003.53ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201629-09-201610,910,0003.66ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201603-10-201650,0003.56ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201604-10-20163,200,0003.63ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201605-10-20167,720,0003.65ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201610-10-201650,0003.50ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201610-10-201650,0003.54ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201624-10-20169,350,0003.79ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201625-10-201650,0003.78ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201622-11-2016100,0004.36ขาย
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201602-12-20162,001,6004.43ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201620-12-20161,000,0004.86ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201620-12-2016870,0004.90ซื้อ
ไพบูลย์ เชษฐโชติรสเชษฐโชติรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201706-01-201770,0005.45ขาย
ณิชยา พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201727-01-20171,400,0005.70ขาย
ณยศ ปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201731-01-20173005.75ขาย
ณยศ ปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201731-01-20171005.80ขาย
ณยศ ปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201731-01-20171005.85ขาย
ณยศ ปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201731-01-20172505.90ขาย
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201701-03-2017250,0005.26ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201701-03-2017600,0005.13ซื้อ
ณิชยา พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201702-03-2017500,0005.15ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-2017300,0005.15ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201706-03-2017150,0005.05ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-20172,523,6004.92ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-2017100,0004.90ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-2017100,0004.90ซื้อ
ณิชยา พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201708-03-2017300,0004.92ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201709-03-20172,300,0004.92ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201713-03-201750,0004.66ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201713-03-201750,0004.62ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201714-03-2017100,0004.52ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201716-03-201750,0004.76ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201721-08-20176,2004.98ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201722-08-201743,8004.98ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201722-08-201750,0004.98ซื้อ
วีระพงษ์ ตั้งเบญจากุลตั้งเบญจากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201730-10-201750,0006.10ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201720-11-2017700,0005.81ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201724-11-2017750,0005.66ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201727-11-2017150,0005.65ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-201750,0005.65ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-201750,0005.70ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201706-12-2017700,0005.50ซื้อ
ไพบูลย์ เชษฐโชติรสเชษฐโชติรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201719-12-201750,0005.55ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201808-01-2018700,0005.80ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201809-01-2018484,9005.84ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201815-01-2018300,0005.75ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201822-01-2018321,1005.50ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรคู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201823-01-201819,057,9000.00โอนออก
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรคู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201823-01-20181,000,0005.55ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201807-03-2018286,0005.20ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ตรีรัตนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201806-03-2018100,0005.20ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201808-03-2018200,0005.20ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201809-03-2018200,0005.18ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201812-03-2018100,0005.15ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201809-04-2018505,4004.81ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201818-04-2018600,0004.86ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201827-04-2018100,0004.56ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201802-05-2018900,0004.16ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201802-05-2018526,6004.16ขาย
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201827-04-2018100,0004.56ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูลปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201824-05-201850,0004.60ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201828-05-20181,000,0004.60ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201830-05-20181,160,0004.57ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201831-05-2018470,0004.58ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201806-06-20181,070,0004.39ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201808-06-20182,140,0004.40ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201811-06-20181,380,0004.46ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201812-06-2018550,0004.46ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201813-06-2018730,0004.44ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201814-06-2018750,0004.44ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201815-06-2018480,0004.37ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201818-06-2018600,0004.30ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201818-06-20182,860,0004.29ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201819-06-20181,500,0004.14ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201820-06-2018200,0004.18ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201821-06-2018204,3004.18ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201822-06-20181,320,0004.20ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201826-06-20183,550,0004.17ซื้อ
สุขุม พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201827-06-20181,705,0004.20ซื้อ
อนุวัต ฉัตรมงคลชาติฉัตรมงคลชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201828-06-201850,0004.00ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201828-06-2018200,0003.97ซื้อ
อนุวัต ฉัตรมงคลชาติฉัตรมงคลชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201828-06-201830,0003.92ซื้อ
อนุวัต ฉัตรมงคลชาติฉัตรมงคลชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201804-07-201820,0003.94ซื้อ
ณิชยา พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201811-07-201885,5003.98ซื้อ
จิรโมท พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201814-08-2018620,0003.89ซื้อ
อนุวัต ฉัตรมงคลชาติฉัตรมงคลชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201814-08-201820,0003.86ซื้อ
ณิชยา พหูสูตรพหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201815-08-2018300,0003.90ซื้อ
ไพบูลย์ เชษฐโชติรสเชษฐโชติรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201815-08-201850,0003.92ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3