TC 7 ( -0.10 -1.39% )

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
บุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201203-07-20121,890,0000.00โอนออก
บุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201303-06-201390,0003.23ขาย
บุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201312-06-2013100,2003.09ขาย
บุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-201351,3003.02ขาย
บุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201313-08-201332,3002.73ขาย
บุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201415-08-2014100,0004.30ขาย
บุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201407-11-2014200,0004.96ขาย
บุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201408-12-20141,000,0000.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3