TCAP 34 ( -1.25 -3.52% )

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TCAP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
บันเทิง ตันติวิทตันติวิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201203-10-20122,060,0000.00โอนออก
วิชิต ญาณอมรญาณอมรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201610-11-201630,00044.25ขาย
วิชิต ญาณอมรญาณอมรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201609-12-201640,00044.25ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3