TCJ 6 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TCJ “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาสฉัตรจุฑามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201426-09-20144,000,00013.00ซื้อ
อนันญา ฉัตรจุฑามาสฉัตรจุฑามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201629-12-20162,000,0000.00รับโอน
ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาสฉัตรจุฑามาสผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-09-201731-08-20175,000,0002.09ขาย
ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาสฉัตรจุฑามาสผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-09-201705-09-20172,000,0002.85ขาย
ทัสชน ลีลาประชากุลลีลาประชากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-09-201721-09-2017500,0003.38ขาย
อนัญญา ฉัตรจุฑามาสฉัตรจุฑามาสผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-11-201715-11-2017600,0004.67ขาย
อนัญญา ฉัตรจุฑามาสฉัตรจุฑามาสผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-11-201716-11-201750,0004.76ขาย
อนันญา ฉัตรจุฑามาสฉัตรจุฑามาสผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-11-201721-11-2017300,0005.12ขาย
อนันญา ฉัตรจุฑามาสฉัตรจุฑามาสผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-11-201722-11-2017110,3765.35ขาย
ทัสชน ลีลาประชากุลลีลาประชากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201829-12-20171,000,0000.00รับโอน
ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาสฉัตรจุฑามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201829-12-20173,000,0000.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3