THRE 2 ( 0.01 0.66% )

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ THRE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อรรณพ พรธิติพรธิติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201114-10-2011116,9006.20ขาย
อรรณพ พรธิติพรธิติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201117-10-201128,0005.97ขาย
อรรณพ พรธิติพรธิติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201101-11-2011248,0604.29ขาย
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201201-03-20121,000,0003.75ขาย
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201205-03-2012408,0003.80ขาย
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201208-03-2012500,0003.50ขาย
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201219-03-2012200,0004.84ซื้อ
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201217-04-20121,000,0003.96ขาย
ชวนชัย เชี่ยวสมุทรเชี่ยวสมุทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201213-09-2012500,0004.18ขาย
ชวนชัย เชี่ยวสมุทรเชี่ยวสมุทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201317-05-2013500,0006.20ขาย
สุรชัย ศิริวัลลภศิริวัลลภผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201406-01-20142,669,6400.00รับโอน
สุรชัย ศิริวัลลภศิริวัลลภคู่สมรสหุ้นสามัญ06-01-201406-01-20142,669,6400.00โอนออก
สุรชัย ศิริวัลลภศิริวัลลภผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201407-01-20143,899,0613.50ขาย
อัศวิน คงสิริคงสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201518-12-2015200,0002.71ซื้อ
สาระ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-20163,500,0000.00รับโอน
กีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201613-10-2016662,7001.75ซื้อ
อัศวิน คงสิริคงสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201815-01-2018200,0001.79ขาย
โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์วงศ์สุรพิเชษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-201823,000,0001.26ซื้อ
กีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201821-05-20181,344,7001.27ซื้อ
โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์วงศ์สุรพิเชษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201825-05-20185,978,0001.29ซื้อ
กีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201806-06-2018298,7001.26ซื้อ
กีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201807-06-20182,305,9001.26ซื้อ
กีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201808-06-2018210,0001.26ซื้อ
กีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201812-06-2018122,1001.25ซื้อ
กีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201814-06-2018484,4001.26ซื้อ
กีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201818-06-201882,7001.25ซื้อ
กีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201819-06-2018300,0001.22ซื้อ
กีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201820-06-2018100,0001.22ซื้อ
กีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201825-06-2018210,0001.20ซื้อ
กีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-2018480,0001.13ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3