TIP 30 ( -0.25 -0.83% )

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TIP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สมพร สืบถวิลกุลสืบถวิลกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201228-08-201210,00029.25ขาย
พหุล พูนธีระกูลพูนธีระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201230-08-2012102,50026.00ขาย
สมพร สืบถวิลกุลสืบถวิลกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201203-10-201260,00032.75ขาย
สมพร สืบถวิลกุลสืบถวิลกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201312-03-2013105,00030.50ซื้อ
สุพีชา สาทรสาทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201312-09-20133,7500.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3