TMD 24 ( 0.20 0.85% )

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TMD “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
นิพนธ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201208-03-20122,000,0000.00โอนออก
เนตร จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201208-03-20122,000,0000.00รับโอน
สมชาย จองศิริเลิศจองศิริเลิศคู่สมรสหุ้นสามัญ03-04-201301-04-20132,000245.00ขาย
สมชาย จองศิริเลิศจองศิริเลิศคู่สมรสหุ้นสามัญ03-04-201301-04-20131,000246.00ขาย
สมชาย จองศิริเลิศจองศิริเลิศคู่สมรสหุ้นสามัญ29-12-201425-12-20145,00016.90ซื้อ
สมชาย จองศิริเลิศจองศิริเลิศคู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201506-01-20155,00016.60ซื้อ
วิวัฒน์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201707-08-20173330.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3