TOP 60 ( -0.75 -1.24% )

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TOP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กรพจน์ อัศวินวิจิตรอัศวินวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201120-10-201150,00052.00ซื้อ
กรพจน์ อัศวินวิจิตรอัศวินวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201121-10-201150,00050.25ซื้อ
กรพจน์ อัศวินวิจิตรอัศวินวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201103-11-201156,40056.00ขาย
กรพจน์ อัศวินวิจิตรอัศวินวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201205-01-201243,60060.25ขาย
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201209-02-201210,00072.00ขาย
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201217-02-201210,00075.00ขาย
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรคู่สมรสหุ้นสามัญ25-04-201223-04-20121,00069.75ขาย
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201218-05-201220,00059.50ซื้อ
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201218-05-201220,00059.00ซื้อ
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201211-06-201220,00062.50ขาย
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201214-06-201220,00059.00ซื้อ
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201207-08-201210,00063.50ขาย
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201209-08-201210,00067.50ขาย
ชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุลดำรงค์มงคลกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ19-09-201217-09-20121,00070.00ขาย
ชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุลดำรงค์มงคลกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ04-10-201221-09-20121,00067.50ซื้อ
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201327-08-201310,00056.00ซื้อ
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201328-08-201310,00055.50ซื้อ
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201328-08-201310,00055.00ซื้อ
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201309-09-201310,00062.00ขาย
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201313-12-201320,00060.50ซื้อ
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201317-12-201320,00059.00ซื้อ
วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาลโฆสิตไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201325-12-201330,00059.67ซื้อ
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201426-12-201310,00057.50ซื้อ
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201427-12-201320,00056.00ซื้อ
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201403-01-201420,00050.00ซื้อ
วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาลโฆสิตไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201407-01-201410,00052.25ซื้อ
วิษณุ วงศ์สมบูรณ์วงศ์สมบูรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-06-201420-06-20143,00052.00ขาย
สมชัย วงศ์วัฒนศานต์วงศ์วัฒนศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201431-07-2014130,0000.00โอนออก
ประพิณ ทองเนียมทองเนียมผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201429-09-201450,00051.63ขาย
ประพิณ ทองเนียมทองเนียมผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201429-09-201450,00051.63ขาย
ชาญศิลป์ ตรีนุชกรตรีนุชกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-201520,00045.25ซื้อ
ชาญศิลป์ ตรีนุชกรตรีนุชกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201524-09-201520,00053.00ขาย
จุฬารัตน์ สุธีธรสุธีธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201710-01-20175,00069.34ซื้อ
บัณฑิต ธรรมประจำจิตธรรมประจำจิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201717-02-20175,00077.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3