TVO 36 ( 0.25 0.70% )

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TVO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
จารุพจน์ ณีศะนันท์ณีศะนันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201201-03-201220,00020.20ซื้อ
วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-09-201203-09-20122,000,00024.11ซื้อ
จารุพจน์ ณีศะนันท์ณีศะนันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201230-11-201220,00023.10ขาย
วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-09-201320-09-2013775,0000.00รับโอน
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201328-11-20132,000,00017.50ซื้อ
วัชร วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201426-12-201320,00018.60ขาย
วัชร วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201427-12-201330,00018.50ขาย
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201413-06-2014217,80022.40ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201416-06-2014432,20022.35ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201417-06-2014349,50022.40ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201418-06-201450022.50ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201426-06-20142,000,00022.10ซื้อ
ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201423-12-20142,200,0000.00รับโอน
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201522-01-2015105,40022.15ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201523-01-201594,60022.40ซื้อ
วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-06-201505-06-20155,000,0000.00โอนออก
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201516-06-201531,10022.10ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201518-06-201560022.20ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201519-06-2015135,20022.20ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201522-06-2015281,20022.20ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201502-07-201534,90022.40ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201503-07-2015302,10022.53ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201506-07-2015400,00022.37ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201508-07-2015135,70022.50ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201509-07-201565,00022.77ซื้อ
วัชร วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201524-09-2015106,40028.75ขาย
วัชร วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201525-09-2015150,00028.83ขาย
วัชร วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201528-09-201550,00028.75ขาย
วัชร วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-2015150,00028.50ขาย
วัชร วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201518-12-20154,000,0000.00รับโอน
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201523-12-2015464,10023.49ซื้อ
วิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201525-12-2015535,90023.60ซื้อ
ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201605-02-2016100,00022.90ซื้อ
วัชร วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201617-03-2016400,0000.00โอนออก
ชัยพัฒน์ สหัสกุลสหัสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201624-06-20162,00028.50ซื้อ
วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-12-201619-12-2016775,0000.00โอนออก
วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201712-06-2017100,0000.00โอนออก
ชัยพัฒน์ สหัสกุลสหัสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201717-08-20172,00030.25ซื้อ
ชัยพัฒน์ สหัสกุลสหัสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201723-08-20172,00030.00ซื้อ
วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201717-11-2017282,00028.50ขาย
ชัยพัฒน์ สหัสกุลสหัสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201813-06-20181,00029.00ซื้อ
พาชัย จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201820-06-2018174,80028.50ซื้อ
พาชัย จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201821-06-2018125,20028.50ซื้อ
พาชัย จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201821-06-2018100,00027.75ซื้อ
วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201822-06-2018200,00027.88ซื้อ
วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201827-06-2018100,00027.75ซื้อ
วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201828-06-2018200,00027.04ซื้อ
ชัยพัฒน์ สหัสกุลสหัสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-20187,00026.75ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3