WINNER 3 ( 0.20 6.80% )

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ WINNER “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสคู่สมรสหุ้นสามัญ12-11-201308-11-201350,0003.50ซื้อ
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201312-11-2013385,0003.30ซื้อ
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201320-11-2013101,0003.26ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201416-01-2014126,2002.42ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201417-01-201419,5002.44ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201424-01-201427,0002.44ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201401-09-2014172,7003.18ขาย
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201411-12-2014810,3002.75ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-2014200,0002.58ซื้อ
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสคู่สมรสหุ้นสามัญ04-06-201529-05-201523,1002.70ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสคู่สมรสหุ้นสามัญ04-06-201502-06-20151,5002.70ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสคู่สมรสหุ้นสามัญ09-06-201505-06-201525,4002.66ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201518-06-2015400,0002.65ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201530-06-2015100,0002.64ขาย
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201508-07-2015100,0002.62ซื้อ
วรรณพร วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ13-07-201508-07-2015100,0002.62ซื้อ
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201510-09-201529,6002.72ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201511-09-2015170,4002.60ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201505-10-2015143,2002.56ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201505-10-2015156,8002.56ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201506-10-2015400,0002.55ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201507-10-2015300,0002.52ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201519-11-2015118,7002.68ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201519-11-201581,3002.66ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201520-11-20155,0002.70ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201520-11-2015195,0002.68ขาย
กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎาเกรียงไกรกฤษฎาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201607-01-2016100,0002.44ซื้อ
กฤษดา ศิริโรจน์ศิริโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201607-01-2016100,0002.44ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201625-01-2016131,3002.47ซื้อ
วรรณพร วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-01-201625-01-2016131,3002.47ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201625-01-201665,8002.50ซื้อ
วรรณพร วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ26-01-201625-01-201665,8002.50ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-20161,070,4002.65ซื้อ
วรรณพร วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ03-03-201602-03-20161,070,4002.65ซื้อ
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201616-05-2016100,0002.72ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201623-05-201611,8002.68ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201623-05-201639,2002.66ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201624-05-201649,0002.68ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201626-05-2016100,0002.70ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201631-05-2016100,0002.78ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201606-06-2016100,0003.06ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201613-06-201620,0003.08ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201614-06-201630,0003.08ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201614-06-201650,0003.06ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201604-07-2016100,0003.00ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201605-07-201630,0003.00ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201605-07-201670,0002.98ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201618-08-201650,0003.20ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201619-08-201650,0003.18ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201614-11-2016100,0003.10ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201614-11-2016100,0003.12ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201615-12-201630,0003.14ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201615-12-2016100,0003.16ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201615-12-201670,0003.18ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201712-01-2017200,0003.40ขาย
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201727-03-20171,000,0004.30ขาย
วรรณพร วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-03-201727-03-20171,000,0004.30ขาย
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201728-03-2017200,0004.38ขาย
วรรณพร วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-03-201728-03-2017200,0004.38ขาย
กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎาเกรียงไกรกฤษฎาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201703-04-2017100,0004.38ขาย
กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎาเกรียงไกรกฤษฎาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201703-04-2017300,0004.36ขาย
กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎาเกรียงไกรกฤษฎาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201703-04-2017100,0004.34ขาย
กฤษดา ศิริโรจน์ศิริโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201703-04-2017100,0004.38ขาย
กฤษดา ศิริโรจน์ศิริโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201703-04-2017300,0004.36ขาย
กฤษดา ศิริโรจน์ศิริโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201703-04-2017100,0004.34ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201716-11-20179,8003.94ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201716-11-2017280,2003.92ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201716-11-201710,0003.90ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201729-11-201740,0003.88ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201729-11-20174,1003.86ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201729-11-201735,5003.84ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201729-11-2017169,0003.82ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201729-11-2017151,4003.80ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201708-12-2017252,1003.82ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201708-12-2017147,9003.80ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201811-01-2018280,0003.80ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201811-01-2018120,0003.78ขาย
เจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201815-05-20181,091,7003.18ซื้อ
วรรณพร วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ16-05-201815-05-20181,091,7003.18ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3