24/12/2019 20:59

ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท สามารถแบบจำลองการซื้อหุ้นเฉลี่ย DOLLAR COST AVERAGE จำลองย้อนหลังได้ 5 ปี แต่ทำไมใช้ไม่ได้ ได้แค่ 2 ปีเหมือนเดิมคะ

แสดงความคิดเห็น

group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3